Strona główna » Jak przebiega proces budowy farmy fotowoltaicznej?
Dom i Wnętrze

Jak przebiega proces budowy farmy fotowoltaicznej?

Farma fotowoltaiczna w okolicach Lublina

Odnawialne źródła energii (OZE) to niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża. Dzieje się tak, z dwóch powodów. Po pierwsze polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wpływu jaki wywiera na ekologię. Po drugie stopniowo zwiększa się liczba regulacji prawnych ułatwiających przedsiębiorcom zakładanie farm fotowoltaicznych.  Pozwala to zarabiać na energii elektrycznej bez konieczności inwestowania w naftę czy węgiel.  Wystarczy tylko kawałek własnego lub dzierżawionego gruntu oraz umiejętne wykorzystanie promieni słonecznych.

Temat budowy farm fotowoltaicznych jest dosyć szeroki, dlatego postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z firmą Fotowoltaika APP Energy sp. z o.o., mieszczącą się pod adresem: Willowa 42a, 20-819 Lublin (Tel: 693 345 471), specjalizującą się w wykonywaniu zarówno ogromnych farm fotowoltaicznych, jak i małych, przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kto może budować farmy fotowoltaiczne?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, w której mieści się również zapis o tym jak, komu i za jaką kwotę możemy sprzedać wyprodukowaną przez nas energię. Trzeba być jednak świadomym, że budowanie farmy fotowoltaicznej to dość skomplikowany proces, dlatego dobrze jest zwrócić się o pomoc do profesjonalistów wykwalifikowanych w tego typu inwestycjach.

Pierwszym krokiem jest oczywiście spełnienie wszelkich wymogów formalnych, które są o wiele bardziej szczegółowe i rozległe niż w przypadku przydomowej mikroinstalacji. Warto wiedzieć, że cała papierologia dzieli się na etapy i może zająć nawet 2 lata. Na szczęście wszelkie wysiłki powinny zostać nam zwrócone w postaci przyszłych dochodów jakie zazwyczaj generują farmy fotowoltaiczne. Ale jak zacząć zarabiać na fotowoltaice? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wydzierżawienie własnego gruntu przedsiębiorcy, który zbuduje farmę. My zarabiamy wtedy na wynajmie ziemi.  Drugi sposób to wspólna inwestycja z firmą, która podziela nasz pomysł na biznes. W takim  przypadku dochód jaki przyniesie farma fotowoltaiczna będzie podzielony na pół.

Na jakiej działce możemy zbudować farmę fotowoltaiczną?

Panele fotowoltaiczne montowane na tego typu farmach wymagają ułożenia w odpowiedni sposób. Z tego powodu najistotniejsze będą wymiary oraz powierzchnia działki pod inwestycje. Jeśli chcemy, żeby nasza farma fotowoltaiczna produkowała około 1 MW energii musimy dysponować gruntem o powierzchni minimum 2 ha oraz szerokości 50m. Przepisy regulują również to, jakiej klasy grunty mogą być przeznaczone pod tego typu inwestycje. Ustawa mówi tu o terenie klasy IV i niższej oraz o nieużytkach rolnych zorientowanych na południe. Dodatkowo zaznaczono, że teren na którym ma się znajdować farma fotowoltaiczna nie może być osłonięty drzewami lub budynkami. Istotna jest również odległość działki od najbliższych linii elektroenergetycznych. Działka nie powinna być bowiem oddalona od nich o więcej niż 200m.

Farma fotowoltaiczna wykonana przez APP Energy w okolicach Lublina

Na jakie etapy dzieli się budowa farmy fotowoltaicznej?

Etap I obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Poszczególnymi zadaniami, jakie należy wykonać na tym etapie są:

 • zawarcie umowy z biurem projektowym, dotyczącej realizacji odpowiednich prac projektowych,
 • przygotowanie harmonogramu prac biura projektowego,
 • stworzenie wstępnego planu lokalizacji farmy, w którym uwzględniony zostanie koszt inwestycji oraz spodziewany uzysk energii,
 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
 • zebranie niezbędnej dokumentacji, w tym: Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, wniosku o wydanie nam decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie przyłączenia do sieci.

Etap II to przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej oraz złożenie pełnego wniosku do odpowiedniego urzędu. Kolejne kroki, jakie należy wykonać w tym etapie to:

 • pozyskanie pozwolenia na budowę dzięki odpowiednio przygotowanemu projektowi instalacji fotowoltaicznej
 • sporządzenie projektu dotyczącego konstrukcji instalacji fotowoltaicznej, w którym zawarty zostanie kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacja systemu,
 • przygotowanie wniosków dotyczących wydania pozwolenia na budowę całego projektu.

Ostatni czyli III etap inwestycji to wykonawstwo naszej farmy. Wiąże się on już nie z typowo teoretycznym dopinaniem wszystkich szczegółów lecz z faktycznym budowaniem farmy fotowoltaicznej i polega na:

 • przygotowaniu oferty dla firm zajmujących się budowaniem farm,
 • wybraniu podwykonawcy oraz podpisaniu stosownych umów,
 • wyrównaniu terenu pod instalację i ogrodzeniu całej działki,
 • montażu wymaganej niekiedy trafostacji,
 • dostawie wszystkich niezbędnych do rozpoczęcia budowy elementów: ( konstrukcji pod panele, zabezpieczeń, okablowania i pozostałych narzędzi instalacyjnych),
 • zabezpieczenie terenu za pomocą zainstalowania kamer i odpowiedniego oświetlenia,
 • montowaniu konstrukcji mającej znaleźć się pod panelami a następnie samych paneli wraz z całym osprzętem,
 • montowaniu inwerterów,
 • wykonaniu wszelkich niezbędnych pomiarów oraz podłączeniu farmy fotowoltaicznej.

Farma fotowoltaiczna zbudowana przez firmę APP Energy w okolicach Lublina

Jakie formalności należy spełnić przed rozpoczęciem budowy?

Podjęcie decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej wiąże się również z szeregiem formalności, które należy spełnić. Jest to spora liczba pozwoleń i dokumentów, bez których nie możemy rozpocząć działalności. Najważniejszym dokumentem, jaki należy zdobyć jest Decyzja Środowiskowa, którą uzyskać możemy w Urzędzie Miasta i Urzędzie Gminy. Dzieje się tak, ponieważ budowa farmy fotowoltaicznej jest jednym z przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko.

Kolejną krokiem jest uzyskanie warunków zabudowy.  Dokument ten zawiera wszelkie wymagania jakie należy spełnić przy pojedynczej inwestycji. Nie musimy jednak się o niego martwić się, jeśli na obszarze na którym chcemy zbudować farmę obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Równie ważnym dokumentem przy budowie farmy jest decyzja o warunkach przyłączeniowych do sieci energetycznych wydawana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, który jest pośrednikiem w obrocie wytworzoną na farmie energią. Nie należy zapominać również o koncesji, która jest niezbędna do legalnego wytwarzania energii elektrycznej. W tej sprawie należy udać się do oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje stosowne promesy koncesji.

Ostatnim dokumentem niezbędnym do planowania budowy farmy fotowoltaicznej jest oczywiście pozwolenie na budowę, które wydawane jest przez Urząd Wojewódzki.

Po zakończeniu budowy należy niezwłocznie zgłosić gotowość firmy do przyłączenia jej do sieci OSD oraz zawrzeć stosowną umowę przyłączenia. Na tym etapie zostaje również sporządzona powykonawcza mapa geodezyjna, z którą należy udać się do Urzędu Regulacji Energetyki by ostatecznie otrzymać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Koncesja na produkcję energii to już ostatni ale niezbędny krok, który dzieli nas od zarabiania na swojej farmie. Do jej uzyskania niezbędna będzie wspominana wcześniej mapa geodezyjna, przyznana na wcześniejszym etapie promesa, trzyletni bilans finansowy oraz pozwolenie na użytkowanie farmy fotowoltaicznej.

Fotowoltaika Lublin

Więcej informacji dotyczących różnego rodzaju tematów związanych z fotowoltaiką można znaleźć na podstronie: https://appenergy.pl/category/aktualnosci, należącej do witryny wspomnianej wcześniej firmy, zajmującej się budową mikroinstalacji oraz farm fotowoltaicznych na terenie Lublina i jego okolic.