Strona główna » Co warto wiedzieć o badaniach genetycznych?
Zdrowie i Uroda

Co warto wiedzieć o badaniach genetycznych?

Nie wszyscy mają świadomość, że każdy człowiek jest nosicielem od 7 do 10 mutacji, czyli błędów, w sekwencji DNA. Oznacza to, że w przypadku, gdy rodzice przekazali potomstwu uszkodzone geny, występuje wtedy bardzo ryzyko wystąpienia u niego określonych chorób.

Na czym dokładnie polegają badania genetyczne kraków?

Badania genetyczne kraków można podzielić na inwazyjne oraz nieinwazyjne. Pierwsze z wymienionych badań są wykonywane przede wszystkim w ramach badań prenatalnych. Z kolei nieinwazyjne badania genetyczne z śliny lub krwi przeprowadza się w ramach specjalnych pakietów. Ich zadaniem jest ustalenie predyspozycji do określonych grup chorób. Warto bowiem mieć świadomość, że panel na choroby nerwowo-mięśnowe albo nowotworowe nie udzielą jednoznacznej odpowiedzi czy dana osoba zachoruje. Wyniki pozwolą jednak uzyskać informację czy osoby są nosicielami zmutowanych genów, które mogą nieść bardzo duże ryzyko zachorowania.

W zdecydowanej większości przypadków na badania genetyczne Katowice zgłaszają się ludzie, którzy są już rodzinnie obciążeni konkretnym rodzajem nowotworu występującego w kolejnych pokoleniach. Badanie genów ma im pomóc w ustaleniu czy w ich przypadku również występują mutacje genowe, które są odpowiedzialne za ich pojawienie się.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nawet oznaczenie w panelu wszystkich markerów nie zapewni w 100%, że dana osoba nie uniknie choroby.

Dlaczego warto robić badania genetyczne katowice?

Warto wiedzieć, że część chorób jest uwarunkowanych genetycznie. Dlatego tak istotne znaczenie ma badanie genów. Oczywiście nie oznacza to, że każdy kto ma w swojej rodzinie osobę, która choruje na określony nowotwór, na pewno na niego zachoruje.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że osoba w przedstawionej wyżej sytuacji jest w grupie ryzyka. Rekomendowane jest zatem poddanie się badaniom genetycznym, które umożliwią na oszacowanie ryzyka takiego zachorowania. Koniecznie należy również zaznaczyć, że posiadanie wiedzy o predyspozycji do zachorowania na daną chorobę może oddziaływać na podejmowane decyzje przez daną osobę.

W grę wchodzi bowiem zarówno przyspieszona diagnostyka, jak i zdecydowane skrócenie ścieżki diagnostycznej. W przypadku, gdy dana osoba dowie się, iż ma predyspozycje na zapadnięcie na daną chorobę genetyczną może wyeliminować ze swojego życia wszystkie czynniki, które mogą oddziaływać na jej wystąpienie.